enlvruet
Follow us

Astaksantiin lükkab edasi kaugnägevust

Kaugnägemine (vanusega seotud kaugnägemine) on põhjustatud sellest, et väheneb võime fokusseerida lähedal asuvatele objektidele, sest pärast 45. eluaastat kaob silmaläätse elastsus. Uuring näitas, et pärast 6 mg astaksantiini tarbimist tundsid 77% osalejatest, et lähemal asuvaid asju on parem näha ja väheneb hägune nägemine.
Sellele järgnes silmade pinge ja õlgade jäikuse leevendumine. Paranemist dokumenteeriti ka objektiivse mõõtmisega. Pupillide ahenemise suhe, mida kasutatakse selleks, et hinnada silma paindlikkuse funktsiooni, näitas pärast astaksantiini kasutama hakkamist 19% paranemist. Indikaatorid paranesid kõigest kahe nädalaga pärast uuringu alustamist.
Seega, uurijad järeldasid, et astaksantiin võib aeglustada kaugnägemise arenemist keskealistel ja eakatel (11).
Teises uuringus anti vabatahtlikele erinevates kogustes astaksantiini (0 mg, 2 mg, 4 mg ja 12 mg päevas). Pärast astaksantiini manustamist 28 päeva järjest, paranes oluliselt seni parandamata kaugnägemisteravus gruppides, kes manustasid 4 mg ja 12 mg doose. Statistiliselt jõulist arengut dokumenteeriti ka kohanemise amplituudis/kiiruses (fokuseerimine lähedal asutavelt objektidelt kaugele ja vastupidi) (12).

11.  Shiratori et al. (2005). Effect of astaxanthin on accommodation and asthenopia- Efficacy identification study in healthy volunteers. J. Clin. Therap. Med., 21(5):543-556
12. Nakamura A et al. Changes in visual function following peroral Astaxanthin Jpn J Clin Ophthalmol. 2004. 58(6): 1051-1054

Leave a Reply