enlvruet
Follow us

Astaksantīns attālina vecuma izraisītas tālredzības attīstību

Vecuma tālredzība ir samazināta spēja saskatīt tuvumā esošus objektus. To izraisa lēcas elastības zudums pēc 45 gadu vecuma. 77% pētījuma dalībnieku pēc 6 mg astaksantīna lietošanas novērtēja, ka uzlabojusies viņu spēja saskatīt tuvu esošus objektus un redze kļuvusi skaidrāka.
Mazinājās arī acu saspringums un stīvums plecos. Uzlabošanās tika konstatēta, arī izmantojot objektīvas metodes. Zīlītes sašaurināšanās proporcija, kas ir veids, kā novērtēt acs akomodācijas funkciju, pēc astaksantīna lietošanas uzlabojās par 19%. Rādītāji uzlabojās jau pēc divām pētījuma nedēļām.
Tāpēc pētnieki norāda, ka astaksantīna lietošana var palēnināt vecuma izraisītas tālredzības progresēšanu vidējās paaudzes cilvēku un senioru vidū11.
Arī citā pētījumā, kurā dalībniekiem bija jāuzņem dažādas astaksantīna devas (0 mg, 2 mg, 4 mg un 12 mg astaksantīna/dienā), pēc 28 pētījuma dienām neārstēta tālredzība būtiski mazinājās grupās, kas lietoja 4 mg un 12 mg lielas astaksantīna devas. Tāpat statistiski ticami uzlabojās acs akomodācijas spēja („kadra pārslēgšana” no tuviem uz tāliem objektiem un otrādi12.
11.  Shiratori et al. (2005). Effect of astaxanthin on accommodation and asthenopia- Efficacy identification study in healthy volunteers. J. Clin. Therap. Med., 21(5):543-556
12. Nakamura A et al. Changes in visual function following peroral Astaxanthin Jpn J Clin Ophthalmol. 2004. 58(6): 1051-1054

Leave a Reply